De nieuwe Omgevingswet 2024: Wat verandert er?

De Omgevingswet van 2024 staat voor de deur en belooft een verschuiving te brengen in hoe we de fysieke leefomgeving in Nederland benaderen.
Van het toevoegen van een serre tot gemeenschappelijke ruimtes en duurzame initiatieven, deze wet zal de manier waarop we met onze omgeving omgaan aanzienlijk veranderen.

In dit blog duiken we in wat deze wet inhoudt en hoe deze ons voorbereidt op een omgeving die meer gericht is op de toekomst.

Het verschil tussen de oude en de nieuwe Omgevingswet

Sinds de vroege 19e eeuw zijn er diverse wetten en regels opgesteld met betrekking tot de buitenruimte, wat vaak resulteerde in complexiteit en tegenstrijdigheid. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet zijn 26 wetten en honderden regelingen samengevoegd tot één wet. Deze wet belooft meer eenvoud en uniformiteit, waardoor innovatie en duurzame ontwikkeling zouden moeten worden gestimuleerd.

Wat brengt de nieuwe Omgevingswet?

De wet bundelt een scala aan wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving in een samenhangende aanpak. Het doel is om minder bureaucratische rompslomp te creëren en het gemakkelijker te maken om activiteiten in onze leefomgeving op te zetten. Dit opent de deur voor initiatieven van burgers, bedrijven en andere belanghebbenden, terwijl lokale overheden meer mogelijkheden krijgen voor op maat gemaakte oplossingen.
 

Participatie: een essentieel onderdeel van de Omgevingswet

Met de nieuwe Omgevingswet hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om participatie op een gestructureerde en inclusieve wijze aan te pakken. Dit betekent dat participatie niet langer optioneel is, maar een integraal onderdeel wordt van het besluitvormingsproces. 

Gemeenten moeten duidelijk aangeven hoe ze participatie vormgeven, welke doelgroepen ze willen bereiken en hoe ze ervoor zorgen dat participatie inclusief en effectief is.

Verbeterdoelen voor een de toekomst 

De nieuwe Omgevingswet stelt vier verbeterdoelen vast: inzichtelijkheid, samenhang, bestuurlijke afwegingsruimte en versnelde besluitvorming. 

Door deze doelen na te streven wil de wetgever een eenvoudiger, samenhangender en meer flexibele benadering van de fysieke leefomgeving mogelijk maken. Dit moet zorgen tot versnelde besluitvorming en meer ruimte voor lokale initiatieven.
 

Voorbereiding op de verandering

Met de nieuwe Omgevingswet in aantocht is een goede voorbereiding van essentieel belang. Het is belangrijk om te begrijpen hoe vergunningsprocedures kunnen veranderen en hoe termijnoverschrijdingen mogelijk anders worden behandeld. Kennis van deze veranderingen zal helpen om beter voorbereid te zijn op wat er komen gaat.
 
De Omgevingswet 2024 vertegenwoordigt een verschuiving naar een meer gestructureerde, flexibele en participatieve benadering van onze fysieke leefomgeving. Het is een kans om innovatie te omarmen en de balans te vinden tussen bescherming en maatschappelijke behoeften voor een duurzame toekomst. Heb je vragen over de nieuwe Omgevingswet? Maat Makelaars helpt je graag.